Splay Grafisk Design drivs av Art Director Lisa Leander Ahlgren sedan 1992.

Företaget arbetar med grafisk design och reklam när de är som bäst.
kunderna efterfrågar stilsäkra broschyrer, annonser och trycksaker.
Flera av uppdragen utvecklar logotyper och förstärker kundföretagens
visuella profiler. Leverans- och budgetsäkerhet är fundament.

Splay Grafisk Design arbetar i ett nätverk, Block Stockholm, med ca 50 fristående kreatörer och specialister för att kunna erbjuda helt projektanpassade lösningar.